Meghívó közgyűlésre

M E G H Í V Ó

a Zempléni Gombász Egyesület Közgyűlésére,

amelyet az Egyesület Elnöksége a jelenleg hatályos Alapszabályban foglaltakra tekintettel hív össze.

A közgyűlés időpontja: 2013. március 21. (csütörtök) 17.00 óra

Helye: Sátoraljaújhely, Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi pontok:

  • Pénzügyi beszámoló a 2012. évről

előadó: Pásztor Eszter  egyesületi pénztáros           

  • Szakmai  beszámoló a 2012. évről.

előadó: Kőszeginé Tóth Judit egyesületi szervező titkár

  • Közhasznúsági jelentés a 2012. évről 

előadó: Dr. Nagy György egyesületi elnök

  • A Felügyelő Bizottság beszámolója

előadó : Komonyi Lászlóné a Felügyelő Bizottság elnöke

  • Költségvetés tervezet a  2013. évre

előadó: Dr. Nagy György  egyesületi elnök             

  • Programtervezet a 2012. évre

előadó: Bodnár Ferenc egyesületi alelnök

  • Tájékoztató a nyertes Svájci-Magyar Civil Alap pályázatáról

előadó: Kőszeginé Tóth Judit titkár, Hegyessy Gábor szaktanácsadó

  • Egyebek
  • Elismerő oklevelek átadása (akik nem kapták meg januárban)
  • Új tagok bemutatása 

Az ülésre tisztelettel meghívjuk, megjelenésére és aktív részvételére számítunk.  A Zempléni Gombász Egyesület szavazati joggal rendelkező taglétszáma: 120 fő  

Amennyiben az egyesület 2013. március 21. 17.00 órára összehívott közgyűlése a megjelentek számára való tekintettel határozatképtelen lenne, az Alapszabály értelmében az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezzel a napirenddel.

 Ennek időpontja:  2013. március 21. 17.30 óra  

 Helye: megegyezik a 2013. március 21. 17 órára összehívott közgyűlés helyszínével.

 

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy az új közgyűlés az eredeti napirendben javasolt kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

A Zempléni Gombász Egyesület elnöksége

Sátoraljaújhely, 2013. március 7.  

 

Küldjön levelet nekünk

Itt küldhet üzenetet nekünk: