A bátor gombalány

Írta Böszörményi Nóra-Carmen. Közzétéve itt: Felső tagozatos mesék

Hol volt, hol nem volt, az emberek elől messze elrejtetve, volt egy apró királyság, amelynek lakói icipici gombácskák voltak. Ennek a királyságnak volt egy királynője, aki a királyságot védte a gombakoboldoktól, akikkel háborúban állt. Egyszer a királynő nagyon megbetegedett, ezért az erőfal elgyengült, és a koboldok elkezdtek bejutni a királyságba. 

Élt a királyságba egy Csillaggomba nevű fiatal lánygomba is, aki az udvar könyvtárosa volt. Egyszer, amikor a könyveket pakolgatta, rábukkant egy titkos ajtóra, amely a könyvtárnak egy olyan szegletébe vezette, ahol rengeteg varázskönyvet talált. Ahogy sétált ennek a folyosóján hirtelen egy könyv hullott eléje. Csillag felvette, és kinyitotta, ám ebben a könyvben nem varázsigék voltak, hanem egy térkép, ez pedig egy olyan virághoz vezetett, amely a megtalálójának teljesíti három kívánságát. 

Csillag egy percet sem habozott, azonnal elment a palotába, hogy megmutassa a királynőnek a térképet, ám amikor meghallották a palotában ezt a lehetetlen dolgot, csak nevetek rajta. Csillag nagyon elkeseredett, miközben épp kifele ment az ajtón találkozott a herceggel.

- Jó napot felség. - köszönt Csillag remegő hangon.

- Jó napot, ugye te vagy az a lány, aki a három kívánságról beszél?- érdeklődött a herceg.

- Igen felség, én vagyok. 

- Hogyha tényleg igazat mondtál, akkor segítek neked, hogy elmenj a virághoz. - szólt a herceg.

Hogy Csillag ne menjen egyedül, a herceg két katonát hivatott, hogy kísérjék el a lányt a veszélyes úton, hiszen a virághoz a koboldok erdején keresztül vezetett az út. Csillag megköszönte a hercegnek a segítségét, és már másnap el is indultak a nagy útra. Mire a koboldok erdejéhez értek, már este lett, ám elindultak befelé a sűrű erdőbe, remélve, hogy a koboldok már alszanak. Mentek mendegéltek, s már látták is a kijáratott, amikor megjelent előttük egy nagy kobold, és épp az útra feküdt, nagy szerencse, hogy nem látta meg őket. Csillagék igyekeztek egy másik utat keresni, de bármerre mentek, nem találtak. 

Ekkor a lány kitalálta, hogy másszanak fel egy fára, és egyikről a másikra haladva ki tudják kerülni a koboldot. Hát így is csinálták, fel másztak az egyik fára, majd át egy másikra, és ahogy fáról fára ugráltak, egy kis darab ágacska ráesett a kobold orrára, aki azonnal felébredt. Csillag és a két katona gyorsan elrejtőzött a levelek között, ezért az nem láthatta meg őket. Nagy szerencséjükre, a kobold megéhezett, és ezért elment, így nyugodtan folytathatták útjukat.

Hát uram teremtőm, ahogy kiértek a koboldok erdejéből, már megint egy veszélyes helyre csöppentek: át kellett menjenek azon a réten, ahol emberek járkáltak. Ahogy mentek mendegéltek találkoztak Galóca gombával, akit nem rég egy ember eltaposott, és éppen darabjait próbálta összeszedni, miközben mérgében a kalapját csapkodta a földhöz. Csillag oda ment segíteni neki, és elmondta, hogy hova igyekeznek. Galóca megkérdezte, hogy nem mehetne-e velük ő is, mert gondolta magában, hogy majd megszerzi a virágot, és az ő kívánságait fogja majd teljesíteni. Csillag persze megsajnálta Galócát, ezért hagyta, hogy velük tartson. 

Még három napig mentek, míg oda értek, amikor megérkeztek, látták, hogy a virág egy magas hegyen van, amit egy nagy gombaszörnyeteg őriz. Csillag összeszedte minden bártorságát, és elindult a két katonával felfele, persze Galóca azt mondta, hogy lent marad vigyázni a csomagjaikra, nehogy lába kelljen azoknak. Már majdnem felértek a virághoz, amikor a gombaszörny hirtelen kiugrott a barlangjából, és felkapta Csillagot, majd el is tűnt vele a katonák szeme elől. A lány sokáig kiabált segítségért, de hiába, ám amikor meglátta, hogy hova vitte a szörnyeteg, a csodálkozástól elállt a szava.

- Mért hoztál ide a virághoz?- kérdezte Csillag meglepődve.

- Azért, mert látom, hogy tiszta a szíved. - felelte a szörnyeteg.

- És nekem adod a virágot? – csodálkozott Csillag. 

- Persze, és le is viszlek a hegyről. – ajánlotta fel a szörnyeteg.

A szörnyeteg levitte Csillagot, és kérésére a két katonát is a hegyről, amikor leértek a szörnyeteg elmondta, hogy a virágot nem adhatja oda senkinek, mert ha rajta kívül bárki megfogja, az kővé dermed. Az útmutatáson kívül Csillag kapott egy gyűrűt is, amit ha megdörzsöl, akkor a szörnyeteg nyomban ott is terem. 

Csillag megköszönte a hozzá való jóságát, és elindultak hazafele, de beesteledett, ezért tábortüzet vertek egy tisztáson. Galóca, amikor látta, hogy mindenki alszik, odalopózott Csillaghoz, és megpróbálta elvenni a virágot, ám abban a pillanatban, amikor hozzáért azonnal kővé dermedt. Amikor a többiek reggel felkeltek nagyon megijedtek, hogy úgy látják Galócát, nem is gondolták, hogy el akarja lopni tőlük a virágot.

Mikor visszaértek a faluba nagy felfordulást találtak, és ahogy csak tudtak a palotába siettek. A királynő már nagyon beteg volt, ezért Csillag kívánsága az volt, hogy mihamarabb meggyógyuljon, és legyen minden olyan, mint azelőtt volt. Egy szempillantás alatt miden rendbe jött, a koboldok is eltűntek, és a királynő még egészségesebb lett, mint valaha.

Csillagot, a jó cselekedeteinek hála, feleségül vette a gombaherceg és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, még a két kívánságot se kellett felhasználja, a gyűrűt is csak az esküvőjén használta, hogy a szörny is részt vegyen az ünnepségen. Idő közben a virág is elhervadt, s ha a virág el nem hervadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

 

Nyomtatás