Beszámoló 2005

Az alábbi összefoglalóban beszámolok a Zempléni Gombász Egyesület eddigi tevékenységéről és tervezett célkitűzéseiről.
 
 
Megalakulás:
 
A Zempléni Gombász Egyesület 2004. október 28-án alakult 20 fővel. Székhelyként a Civil Házat választottuk, az együttműködésünk azóta is töretlen és gyümölcsöző. A bíróság 2005. január 14-én jegyzett be bennünket közhasznú egyesületként. Célkitűzéseinket az Alapszabályban így fogalmaztuk meg:
 
„Az Egyesület célja a gombákkal kapcsolatos kutatómunka és ismeretterjesztés, a gombászat iránt érdeklődők összefogása valamint a környezeti neveléssel foglalkozók, a gombászat különböző területein tevékenykedők munkájának segítése.
 
Az Egyesület céljait az alábbi módokon kívánja elérni:
a)    elősegíti a gombavilág megismerését,
b)    elősegíti a tagok ismerkedését, kapcsolattartását, együtt­működését,
c)    elősegíti a gombász és a környezetvédő érdekeket egyaránt szolgáló tudás, magatartás, készségek kialakítását illetve terjesztését tagjaiban és a társadalomban.
 
Mindezek érdekében az Egyesület
a)    nyilvános összejöveteleket szervez;
b)    ismertető- és gyűjtőtúrákat szervez és vezet;
c)    képzéseket, szakmai rendezvényeket tart;
d)    tájékoztatót vagy folyóiratot és egyéb anyagokat ad ki;
e)    kapcsolatot tart más belföldi és külföldi társaságokkal;
f)     népszerűsíti az Egyesület céljait és eredményeit;
g)    működésének elősegítéséhez támogatást szerez.”
 
Az Alapszabályban rögzített célkitűzések megvalósítását saját elvek megfogalmazásával és világosabbá tesszük, amit az újonnan belépő tagoknak is el kell fogadniuk. Ezeket az alábbiakban foglaltuk össze:
 
„A  ZEMPLÉNI  GOMBÁSZ  EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁVAL
ÉS MŰKÖDÉSÉVEL  KAPCSOLATOS ELVEK RÖGZÍTÉSE
 
Az egyesület létrehozásának célja: a gombászat iránt érdeklődők összefogása, a tagok gombaismeretének fejlesztése, elméleti és gyakorlati képzésük elősegítése, tapasztalatcserék, előadások, bemutatók, kiállítások szervezése, a szakirodalomról, továbbá más aktuális gombászati kérdésekről gyors, megbízható tájékoztatásuk, ismertető- és gyűjtőtúrák szervezése, az ehető gombák szakszerű gyűjtésének, feldolgozásának, felhasználásának elősegítése, a gombamérgezések megelőzése, kapcsolatok létesítése és tartása gombászati tevékenységet folytató intézményekkel, szervezetekkel, szakértőkkel, általában a gombászati ismeretterjesztés.
 
Az egyesület tevékenységében a gombászati ismeretterjesztés mellett a környezet védelme, ezen belül a gombák védelme kiemelt feladatnak tekintendő. Ennek érdekében az egyesület tagjai ismereteiket minden esetben a természet megismerésére, egyben védelmére, megóvására használhatják csak fel. Konkrétan ez az alábbiakat jelenti:
 
-         a megszerzett szakismereteket a tagok anyagi haszonszerzésre nem használhatják fel,
 
-         a gyűjtőtúrák során csak a jogszabályokban engedélyezett mértékben gyűjthetnek gombát, azt is a természet védelmének maradéktalan figyelembe vétele mellett,
 
-         a gombák élőhelyére utaló információkat egyesületen kívüli személynek csak az egyesület vezetőségének engedélyével adhatnak ki, ezzel is megakadályozva a „megélhetési gombázás” okozta károkozást, a természet gátlástalan kihasználását.
 
Az egyesület rövidtávú terveinek legfontosabb eleme a megfelelő szintű szakismeret megszerzése. Ennek érdekében alapfokú gombaismerői tanfolyamot kell szervezni, ahová önköltséges alapon az egyesület tagjai és külső érdeklődők is beiratkozhatnak. Kellő ismeretek birtokában biztosítható csak az a célkitűzés, hogy a Zemplén gombáiról megfelelő tartalmú adatbázis jöhessen létre.
 
A tagok megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteiket a tanfolyam mellett természetesen a szervezett gyűjtő- és határozótúrákon szerezhetik meg.
 
Megfelelő szintű gyakorlat megszerzését követően középtávon – kb. 1-3 éven belül – meg kell szervezni az első gombakiállítást, ahová a város – esetleg a régió – iskoláinak a tanulóit kell „becsalogatni” és szervezetten fogadni. Ez a rendezvény az egyesület alapvető célkitűzésének megvalósulását, a gombákról szóló szélesebb ismeretterjesztést segíti elő. Ezzel párhuzamosan meg kell kezdeni a különböző közösségeknek – óvodák, iskolák, klubok, szakkörök, stb. – szóló ismeretterjesztő előadásokat is.
 
Az egyesület megalakulásával egyidőben kell megindítani a rendszeres híradást a közösség tevékenységéről is. Középtávon ismeretterjesztő újságcikkekkel, tévéműsorokkal kell a szélesebb célcsoportokat elérni, tájékoztatni.
 
Hosszabb távon, több éves –  kb. 5-10 év – szorgos egyesületi munkával és gyakorlattal a hátunk mögött olyan rendezvények megszervezésére is lehet majd vállalkozni, ahol a kiállításokat, előadásokat, nyílt gombaismertetői túrákat az egyéb, érdeklődésre számot tartó eseményekkel – pl. gombával kapcsolatos gasztronómiai kiállítás, stb. – együtt közösen, egy időben, egy név alatt lesz majd érdemes megvalósítani. Egy ilyen rendezvénysorozat már komoly turistacsalogató látványosság is lehet, amelyben már a város vezetése, valamint a helyi vállalkozói kör is érdekeltté válhat.
 
Az egyesület a különböző idősíkú terveinek megvalósításával az egyesületen túlmutató ismeretterjesztő tevékenységet folytathat, ami szervesen kapcsolódhat az európai uniós csatlakozással tovább erősödő természet- és környezetvédelmi törekvésekhez.
 
Az egyesület létrejöttét és működését a jelzett elveknek kell meghatároznia. Minden tevékenységére, így akár a pénzügyi gazdálkodására, a pályázatok kihasználására is mindig a természet, ezen belül gombák - megismerésen keresztüli - védelme kell, hogy jellemző legyen.
 
A Zempléni-hegység, így szűkebb régiónk is érintetlen természeti környezetéről híres. Ennek a felbecsülhetetlen értéknek a megóvása érdekében a kultúrált gombászati tevékenységet folytató és arra ösztönző közösségek, szervezetek csak felelősségteljesen, minden esetben a természetvédelem előírásait figyelembe véve működhetnek.
 
Az egyesület körültekintő tevékenységével közreműködhet, illetve hathatósan besegíthet a természeti környezet megóvását célzó folyamatokba, azonban súlyos károkat is előidézhet, amennyiben felelőtlenül kezel megszerzett ismereteket, adatokat.
 
A „helyes út” betartása minden egyesületi taggal szemben támasztott alapvető követelmény. A negatív hatások elkerülése érdekében célszerű a taglétszám bővítését minden esetben körültekintően végezni, ezért érdemes az új tagok felvételénél ajánlásokat bekérni, melyek garanciát jelenthetnek az újonnan érkezetteknek a természet védelme iránti elkötelezettségéről.”
 
2005. évi működés
 
- Március hónapban indult be az az alapfokú gombaismerői tanfolyam, ahol 15 óra elméleti és 8 terepgyakorlat során szerezhetnek ismereteket az érdeklődők. A felhívásunkra túljelentkezés volt, összesen 35 fő kezdte meg tanulmányait a tanfolyamon, ahol neves előadók és gomba-szakellenőrők adják át ismereteiket. A kurzus november hónapban zárul, vizsgára egyénileg lehet jelentkezni, ahol a mikológia két neves hazai szakembere, Dr. Vasas Gizella és Locsmándi Csaba vizsgáztatnak majd. A kiadásra kerülő tanúsítvány nem egyenértékű a gomba-szakellenőri szakképesítéssel, azonban jó alapokat biztosít a gombázáshoz és a mérgezések elkerüléséhez.
 
A tanfolyam helyszíne kezdetben a Civil Ház előadó terme volt, ahol technikai segítséget is igénybe vehettük, azonban a nagy létszám miatt a képzés a helyi mezőgazdasági Szakközépiskolába folytatódott tovább.
 
- Június hónapban Egyesületünk benevezett a helyi Vadételfőző versenyre, ahol gombás étellel álltunk tisztességesen helyt.
 
- Szeptember 26-27-én gombakiállítás megszervezésére került sor a helyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A kiállításon összesen 130 frissen begyűjtött gombafajt mutattunk be, a több mint háromezer érdeklődőnek. A bemutatott gombafajokat előző nap nyolc helyszínen 30 fő gyűjtötte, a kiállítást 26-án reggel 6 órától 10 óráig állítottuk össze a Miskolci Gombász Egyesület tagjainak segítségével.
 
A látogatók többsége – kb. 90%-a – a helyi és környékbeli iskolák tanulóiból és óvodásaiból állt. Gönc (Hollóháza), Zemplénagárd, Bodrogolaszi települések háromszögéből az összes iskola és óvoda meghívásra került, amit a legtöbben szívesen fogadtak. Akik nem jöttek el a nagy távolsággal és a közlekedési eszközök hiányával magyarázták távolmaradásukat.
 
 
Terveink a 2006-os esztendőre:
 
-         A következő évben folytatni kívánjuk alapfokú gombaismerői tanfolyamunkat újabb csoport indításával, valamint a gombakiállítást is megismételjük.
 
-         Nyilvános gombaismerői túrákat szervezünk külső érdeklődők számára is.
 
-         A Munkaügyi Központtal tárgyalásokat kezdünk egy gomba-szakellenőri szakképzés forrásainak előteremtéséről.
 
-         Időszakos kiállítást tervezünk a helyi Múzeumban a taplókészítés mesterségéről.
 
-         2006. szeptember 22-24. között Országos Gombásztalálkozó megtartására kerül sor Bózsván, ahol a Magyarországon működő gombász egyesületek, klubbok tagjai és a Magyar Mikológiai Társaság szakemberei vesznek részt.
 
-         Előadássorozatot tervezünk a kullancsokról, a gombatermesztésről, a szarvasgombákról, a taplógombákról, az erdészeti gombakutatásokról, stb..
 
-         Gombanap megszervezését tervezzük a Hegyköz egyik településén, az elképzelések szerint Bózsván.
 
-         Ismeretterjesztő előadássorozatot tervezünk a helyi és környékbeli iskolákban és egyéb közösségekben az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesülettel és a Miskolci Gombász Egyesülettel közösen benyújtott NCA pályázat forrásaiból.
 
-         Ismeretterjesztő előadásokat kívánunk bemutatni a helyi televízióban.
 
Kapcsolatápolás:
 
-         A Magyarországon működő gombász egyesületekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént, a tájékoztatás kölcsönös jellegű.
 
-         Határon túli gombász egyesülettel is kapcsolatba léptünk (Sepsiszentgyörgy), Szlovákiából magyar anyanyelvű gombák iránt érdeklődőket kívánunk megszólítani és bevonni programjainkba.
 
-         Nyugat-európai gombász egyesületekkel a kapcsolatépítés levélváltás formájában folyamatban van.
 
-         Hírlevelek kiadásával tájékoztatjuk tagjainkat és az egyéb érdeklődőket.
 
-         Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület által elnyert NCA támogatásból készülő honlapon egyesületünk is bemutatkozik, mintegy előkészítve a később létrehozandó saját internetes honlapot.
 
-         A megalakulást követően a Rádió Aktív biztosított bemutatkozást egy félórás adás keretében, a későbbiekben is keressük az informálás ezen módját.
 
-         A helyi televízió felkarolta célkitűzéseink megvalósítását a tanfolyam felhívásának és a gombakiállítás beharangozásának közreadásával. Hírműsoraikban rendszeresen beszámoltak eseményeinkről, eredményeinkről, a legfontosabb információs csatornának tartjuk.
 
-         A helyi lapok közül az Újhelyi Körkép, a megyeiekből az Észak-Magyarország, az országos lapokból pedig a Szabad Föld című hetilap számolt be működésünkről.
 
-         Az interneten a Miskolci Gombász Egyesület honlapján olvashatóak beszámolók egyesületünkről, valamint az előbb jelzett újságok honlapjain is elérhetőek az információk.
 
-         A Civil Ház vezetése megalakulásunk és működésünk során végig segítette munkánkat, támogatásuk önzetlen és minden esetben szakmai alapokra helyezett.
 
-         A Polgármesteri Hivatal a Civil-, Ifjúsági- Sportügyi Bizottsága által részesített bennünket 15.000,-Ft-os támogatásban, amit a gombakiállítás alkalmával használtunk fel.
 
-         A város és környék közintézményeivel jó kapcsolatot kívánunk kiépíteni, ennek legfontosabb eszköze taglétszámunk tudatos kiterjesztése ezekre a szervezetekre.
Összefoglalva a leírtakat megállapítható, hogy a célok megfogalmazása, a megalakulás és a működés sikeresnek ítélhető, amit külső szemlélődők és értékelők tesznek számunkra egyértelművé.  
 
 
Sátoraljaújhely, 2005. október 17.
 
Mihály Attila
az egyesület elnöke

Nyomtatás E-mail