A Zempléni Gombász Egyesület 5 éves munkája

2004. október 28-án 20 fő alapította egyesületünket, ma 102 aktív tagunk van Zemplén 11 településéről. Az alapszabályban megfogalmazott céljaink a gombákkal kapcsolatos kutatómunka és ismeretterjesztés, a gombászat iránt érdeklődők összefogása valamint a környezeti neveléssel foglalkozók, a gombászat különböző területein tevékenykedők munkájának segítése.Az egyesület céljai elérése során elősegíti a gombavilág megismerését, a tagok ismerkedését, kapcsolattartását, együttműködését, a gombász környezetvédő érdekeket egyaránt szolgáló tudás, magatartás, készség kialakítását illetve terjesztését a társadalomban. Mindezek érdekében az egyesület nyilvános összejöveteleket, ismertető- és gyűjtőtúrákat szervez és vezet. Képzéseket, szakmai rendezvényeket tart, tájékoztatókat, ismeretterjesztő és egyéb anyagokat ad ki. Kapcsolatot tart hat belföldi és két külföldi gombászegyesülettel és más hasonló céllal működő szervezetekkel, társaságokkal. Népszerűsíti céljait, eredményeit és működéséhez támogatókat szerez. Egyesületünk 2005. 2006. és 2008. évben alapfokú gombaismerői tanfolyamot szervezett. A vizsgázók Dr. Vasas Gizella és Dr. Locsmándi Csaba mikológusok előtt adtak számot felkészültségükről. A tanfolyamokon 15 elméleti és 8 terepi foglalkozáson, a legfontosabb 105 ehető és mérgező gombafajt ismertettük meg az érdeklődőkkel. 2009-ben eddigi munkánk elismeréseképpen a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma alkalmasnak találta egyesületünket akkreditált gomba szakellenőri képzésük megszervezésére, amely államilag elismert végzettséget ad. Tagjaink közül 10 fő vállalta az elvégzését. Kapcsolataink bővülését eredményezte, hogy a lengyelországi Krakkói Gombászegyesület tagjaival 2006. áprilisában a szlovákiai Tátrában többnapos gombázáson vehettünk részt. Ezt a közös tátrai gombázást folytattuk 2006. nyarán és 2007. és 2008. tavaszán. A lengyel gombászok a látogatást a IV. és V. sátoraljaújhelyi Vadételfőző versenyen viszonozták. 2007. október 20-23. között utaztunk Lengyelországba, ahol Krakkó környékén gombáztunk barátainkkal. Ők már nagy tapasztalattal, tudással működtetik honlapjukat (www.nagrzyby.pl ). A több éves jó kapcsolatnak köszönhetően lehetőséget biztosítanak, hogy anyagainkat magyar, egy miskolci gombász barátunk segítségével lengyel nyelven is olvasni lehessen honlapukon. Több neves mikológus volt vendégünk, akik hatalmas tudásukkal, szuggesztív előadásukkal tiszteltek meg bennünket: 2006. nyarán a magyarországi mikorrhizás kutatások egyik jeles képviselője, Dr. Barna Tamás tartott előadást a szarvasgombák termesztéséről és gyűjtéséről. 2007. szeptember 25-én Dr. Rimóczi Imre professzor urat az „Élő örökségünk értékei a növényvilágban és a nagygombák világában” című előadásával hívtuk meg. Dr. Vasas Gizella és Dr. Locsmándi Csaba megalakulásunk kezdetétől szakmai segítséget nyújtanak munkánkhoz, továbbfejlődésünkhöz előadásaikkal, tárlatvezetéseikkel. 2006-tól Bózsvai Gombanapok címmel rendezvénysorozat szerveztünk, melyre az ország különböző részeiből - sőt még Krakkóból is - érkeztek látogatók. Magyarországról a miskolci (www.miskolcigombasz.hu ) és a debreceni gombászegyesületek, hatvani természetvédők, a határon túlról Lengyelországból a krakkói gombászok (www.nagrzyby.pl ). Célunk, hogy egyesületünk működési területe alapján nemzetközi civil együttműködés központjává váljon. Itt találkoztak először az öt szervezet tagjai, akik már külön-külön eddig is kapcsolatban voltak. A programok között szerepelt az egyesületek bemutatkozása, életének, munkájának ismertetése. A közös gombatúrán vendégeink megismerhették nemcsak a környék gazdag gombavilágát, de Zemplén még viszonylag érintetlen természeti szépségeit, értékeit. A gyűjtött anyagból fajmeghatározás után kiállítást rendeztünk. A gombanapok folytatásaként hasonló programmal rendeztük meg 2009-ben a Zempléni Gombafesztivált, melyet egyesületünk minden évben Zemplén más-más településén kíván megvalósítani. Szakmai kapcsolatépítő munkánk legnagyobb eredménye az erdélyi magyar nyelvű gombászokat összefogó László Kálmán Gombászegyesülettel való együttműködés, melyet már több éves kapcsolattartás előzött meg. Sok-sok szervezőmunka, támogatók segítsége és anyagi áldozata révén sikerült a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumból a „ Télen fűt, nyáron hűt” című toplász kiállítást Zemplénbe hozni. A világon egyedülálló, a taplógomba feldolgozását, mesterségét és művészetét bemutató kiállítást Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban, majd Sárospatakon a Református Templom galériájában lehetett megtekinteni, melyet Dr. Zsigmond Győző, az erdélyi gombászegyesület elnökének, az anyag létrehozójának előadásai tettek felejthetetlenné Az erdélyi gombászokkal létrejött együttműködés továbbfejlesztését szolgálta egyesületünk nyári, 2008.augusztusi romániai kirándulása. Mivel tagjaink közül még sokan nem jártak itt, ezért elsődleges célunk a László Kálmán Gombász Egyesület működési területének természeti és kulturális értékeinek, Korond és Parajd környékének megismerése volt. 2006. szeptember 21-24. között a Zemplén, azon belül Bózsva település adott helyszínt a IX. Országos Gombásztalálkozónak. Az elmúlt 5 év során összesen 8 gombakiállítást szerveztünk, 2007-ben első alkalommal Sárospatakon is. Ezekre a kiállításokra tízen ötezer látogató érkezett. Döntő többségük óvodás, iskolás gyerek, de a lakosság egyéb szegmensei is képviseltették magukat. Tavalyi évtől a gombakiállításainkat gombafotókkal és rajzpályázatra beérkezett művekkel is színesítjük. 2009-ben a térség több településének rendezvényire kaptunk meghívást, amit gombakiállítással színesítettünk. Itt kell kihangsúlyozni Sárospatakon a Városi Önkormányzat, a Művelődési Háza, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, a Református Egyházközség, az ÉPSZER, Sátoraljaújhelyen a Városi Önkormányzat, az Oktatási-, Közművelődés-, Civil-, Ifjúsági és Sportügyi Bizottsága, a Kazinczy Ferenc Múzeum, a Kossuth Lajos Művelődési Központ támogatását, akik termek, helyszínek, technikai és tárgyi eszközök, személyi feltételek biztosításával járultak hozzá munkánk sikeréhez. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Zöld Forrás” pályázatán elnyert támogatásból 2006. évben megkezdtük a kiemelt természetvédelmi értékekkel bíró Long-erdő kiválasztott területének gomba monitoringját, feltérképezését. Ennek a munkának az eredménye a „Long-erdő gombái” című kiadvány az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesülettel közös kiadásban. Az egyesülettel azóta több sikeres programot bonyolítottunk le. 2007. őszén a BAZ Megyei Önkormányzat MECÉNÁS pályázata támogatásával 40 előadást tartottunk Sárospatak, Sátoraljaújhely és Pálháza iskoláiban. 2009-ban ismét támogatást kapott előadássorozatunk. Közhasznú tevékenységünket a tanfolyamok indítása és a szakmai előadások megszervezése mellett a Zemplén Televízióban 2006. márciusában indított és havonta jelentkező „Gombázzunk együtt” című ismeretterjesztő műsorral bővítettük. Egyesületünk életéről, programjainkról és eseményeinkről Hírlevelek kiadásával és honlapunk frissítésével tájékoztatjuk tagjainkat és egyéb célcsoportjainkat. Több híradás is beszámolt működésünkről, így írott formában helyi és megyei napi, illetve hetilapokban, a Magyar Gombászban jelent meg rólunk információ, valamint a helyi rádió és televízió is számos esetben tudósít programjainkról. Az egyesület tagságának összetartozását, közösségi tudatát, barátságok kialakulását kívánjuk erősíteni a havonta tervezett kirándulásokkal, gyűjtőtúrákkal. Célunk, hogy Zemplén, Bodrogköz kevésbé ismert szép tájait is megismerjük. Közösségünk munkájáról, tevékenységeinkről a http://www.civilzemplen.hu/wwwgombasz/index.html oldalon olvashatnak az érdeklődők. Eseményeinkről készült összes fotó megtekinthető a www.zge.fotoalbum.hu nyilvános albumjaiban.
 
Kőszeginé Tóth Judit

Nyomtatás E-mail